Políticos as eleições, Votar livremente e participar activamente da democracia, Vote for Change, Referendo on-line
Miroslav Antl

Senátor JUDr. Miroslav Antl podal návrh na podání ...

Miroslav Antl 55%

button ElectionsMeter.com

... ústavní žaloby na prezidenta ČR Václava Klause pro velezradu

 

Senátor Parlamentu České republiky JUDr. Miroslav Antl společně se senátorkou JUDr. Eliškou Wagnerovou a senátory Mgr. Františkem Bublanem a Mgr. Jiřím Dienstbierem podávají dle § 137 odst. 1 až 3 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, Senátu Parlamentu České republiky (prostřednictvím jeho organizačního výboru) návrh na podání ústavní žaloby Senátu k Ústavnímu soudu ČR proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc. pro velezradu podle ustanovení článku 65 odst. 2 Ústavy České republiky a dle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, když předmětem senátní ústavní žaloby je zejména rozhodnutí prezidenta amnestii ze dne 1. ledna 2013 vyhlášenou dne 2. ledna 2013 ve Sbírce zákonů pod č. 1/2013 Sb., jejíž článek II. nařídil, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

 

Kromě těchto skutků senátní žalobci ve svém návrhu viní prezidenta Václava Klause z toho, že jako prezident republiky ode dne 5. června 2012 dodnes nepodepsal Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, dále proto, že po dobu čtyř let otálel s podpisem ratifikace Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládajícího systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995, ačkoliv oba významné dokumenty byly řádně schváleny třípětinovou většinou v obou komorách českého Parlamentu, a k podpisu byl vždy výslovně vyzván usnesením Senátu Parlamentu ČR. Součástí návrhu ústavní žaloby pro velezradu prezidenta republiky Václava Klause je i skutečnost, že po dobu takřka jednoho roku nejmenoval ani jednoho soudce Ústavního soudu a ze stávajících soudců jeho místopředsedu, přičemž v tomto období se uvolnila celkem tři místa soudců Ústavního soudu a funkce místopředsedy Ústavního soudu - a tato skutečnost mu byla známa minimálně od počátku trvání jeho funkčního období. Navíc dne 25. ledna 2013 oznámil, že již žádného kandidáta Senátu nenavrhne, čímž vážně ohrozil řádné fungování Ústavního soudu, jakožto ochránce zákonnosti a ústavnosti jednání státu, a vystavil tak ohrožení ochranu základních práv osob a občanů a řádné fungování ústavního systému České republiky a soustavy jejích orgánů veřejné moci a zcela tak rezignoval na jednu z nejvýznamnějších povinností prezidenta republiky. Dalším skutkem je bezdůvodné odmítání návrhu na jmenování JUDr. Petra Langera, Ph.D. soudcem, i když mu to uložil již v roce 2007 Městský soud v Praze svým rozsudkem, který byl posléze shledán zákonným a správným i následným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, čímž hrubě znevážil autoritu soudní moci ve státě, hrubě zpochybnil ochranu základních práv a svobod soudní mocí a povýšil zvůli a své. voli nad právo.

 

Čtěte více: Senátor JUDr. Miroslav Antl (24.02.2013)


martina -
Bandeira-lono spam

Não ElectionsMeter é responsável pelo conteúdo do argumentos. Por favor consulte sempre o usuário ou autor do argumento. Todos os argumentos ou qualquer texto publicado na electionsMeter deve incluir o nome original do autor e as referências à fonte original do texto. Os usuários são obrigados a seguir a lei de direitos autorais. Por favor, leia com atenção as regras do uso do site.

Voltar para votação: > Czech Republic > Os políticos > Miroslav Antl
 
load menu