Políticos as eleições, Votar livremente e participar activamente da democracia, Vote for Change, Referendo on-line
Politická situácia na Slovensku

Slovensko má prirodzene pozitívny vzťah k Rusku a k Rusom

Politická situácia na Slovensku, spokojný 14%

button ElectionsMeter.com

Je súčasné Rusko pre našu krajinu - člena Európskej únie a NATO, stále kollárovské veliké dubisko, o ktoré sa možno oprieť, alebo skôr nebezpečný medveď? Členovia Klubu Nového slova na svojom prvom stretnutí v roku 2009 diskutovali o slovensko-ruských vzťahoch. Svoje názory na túto krajinu veľkej kultúry a duchovnosti, nerastných surovín, ale aj atómových zbraní prezentovali predseda Slovensko-ruskej spoločnosti, advokát a bývalý politik Ján Čarnogurský a bývalý vedúci zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Uzbekistane Peter Juza.

Naša najbližšia veľmoc

Ján Čarnogurský načrtol odpoveď na otázku, prečo by súčasné Slovensko malo byť rusofilné. Zastáva názor, že v určitých oblastiach spoločenského života sa orientácia na Ruskú federáciu „toleruje“, ba považuje sa za prospešnú, no v iných v súčasnosti vôbec nie je v móde. „Ekonomické a kultúrne vzťahy s Ruskom sú menej citlivé témy. Ruská federácia je obchodným partnerom alebo konkurentom ako ktokoľvek iný. Ak je ruské ekonomické partnerstvo výhodné, berieme ho, ak nie, neberieme. A keďže jednotlivé aspekty ľudskej spoločnosti sú prepojené a nemožno ich od seba izolovať, vďaka kultúrnej a jazykovej blízkosti sa Slováci s Rusmi obyčajne aj v biznise ľahšie a lepšie dorozumejú ako iné národy. Západné firmy majú preto dobré skúsenosti so slovenskými zamestnancami na pozíciách, v ktorých komunikujú s ruskými partnermi. A Rusko ako obrovská krajina, veľký trh a rezervoár nesmierneho prírodného bohatstva je z hľadiska pragmatických ekonomických pravidiel zaujímavým partnerom. V oblasti kultúry je to podobné. Z veľkých svetových kultúr je tá ruská našej najbližšia. Z inojazyčných piesní u nás okrem českých zľudoveli iba ruské. Ruskú klasickú literatúru poznáme lepšie ako iné významné literatúry – nemeckú či americkú. Je teda pochopiteľné, že v nej veľa ľudí nachádza záľubu. Čo sa týka politiky, opäť – keď príde na lámanie chleba, z veľkých mocností najskôr môžeme očakávať politickú podporu u Ruska. Dôvodov je množstvo, napríklad, ak štáty rozdelíme na tie, ktoré majú záujem v udržaní existujúceho status quo, a na tie, ktoré ho chcú zmeniť, Rusko patrí vzhľadom na región strednej Európy do prvej skupiny. My tiež. Z tohto hľadiska sa Slovensko a Rusko dostávajú do jednej záujmovej sféry.“
Bratia Rusi?

„Slovensko má prirodzene pozitívny vzťah k Rusku a k Rusom,“ tvrdí Ján Čarnogurský. „V oboch svetových vojnách sme začali bojovať v tábore protivníkov Ruska, no naši vojaci prebiehali na druhú stranu. Aj môj starý otec bojoval v prvej svetovej vojne ako rakúsky vojak. Keď ich oddiel hnali do útoku, vojaci kričali – Ja brat, ty brat, nestrieľaj! Ako mnoho iných, prebehol k Rusom a vojnu prečkal na Ukrajine, kde pracoval v poľnohospodárstve. V druhej svetovej vojne museli pre prebiehanie vojakov k Sovietom stiahnuť rýchlu divíziu Slovenského štátu z východného frontu. Slováci sa k nim pridávali, aj keď bola medzi nimi veľká ideologická hrádza. Slovenskí vojaci predsa vyrastali v silne protikomunistickom prostredí a väčšina z nich iste nebola schopná prekonať túto indoktrináciu. Svojím prebiehaním však vyriešili otázku geopolitického zaradenia Slovenska: Pripravili pôdu na to, aby sme mohli v druhej svetovej vojne zmeniť stranu. Pri pohľade na posledných 150 rokov, ruský zásah do politiky strednej Európy nám s výnimkou roku 1868 vždy pomohol. Keby nebol František Jozef I. uhovoril ruského cára, aby počas revolúcie 1848-49 poslal vojenské jednotky, ktoré potom porazili Kossutha pri Világosi, maďarizácia by sa bola začala o celých dvadsať rokov skôr. Cár vyslal vojská a štúrovci sa vďaka ruskému zásahu ocitli na víťaznej strane. Keď odložíme bokom ideologické rozdiely, po druhej svetovej vojne sa vďaka víťazstvu Sovietskeho zväzu obnovilo Slovensko v pôvodných hraniciach a získali sme obec Čunovo. Nebyť toho, nestojí dnes Gabčíkovo. Zo skúseností z minulosti možno teda vyvodiť i. tú pravdepodobnosť, že Rusko sa nespojí s našimi prípadnými nepriateľmi. Aj napriek tomu, že sme vstúpili do EÚ a je nám v nej dobre.“

...

Čítaj Blisty


spetr -
Bandeira-lono spam

Não ElectionsMeter é responsável pelo conteúdo do argumentos. Por favor consulte sempre o usuário ou autor do argumento. Todos os argumentos ou qualquer texto publicado na electionsMeter deve incluir o nome original do autor e as referências à fonte original do texto. Os usuários são obrigados a seguir a lei de direitos autorais. Por favor, leia com atenção as regras do uso do site.

Voltar para votação: > Slovakia > Eventos > Politická situácia na Slovensku
 
load menu